რეპროდუქციის ინდექსი
რეპროდუქციის ეფექტური ინდექსი (R) წარმოადგენს ე.წ. მეორადი შემთხვევების რაოდენობას, რომელიც დაკავშირებულია დაავადების თითოეულ უკვე არსებულ შემთხვევას. დაავადებულთა რაოდენობის შესამცირებლად, R 1-ზე ნაკლები უნდა იყოს

სიმკაცრის ინდექსი
სიმკაცრის ინდექსი წარმოადგენს რიცხვს, რომელიც გვიჩვენებს, თუ რამდენად მკაცრია ვირუსთან დაკავშირებული შეზღუდვები. 100-თან ახლოს მყოფი მნიშვნელობები მკაცრ შეზღუდვებზე მიანიშნებს

მონაცემები დაავადების გავრცელების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი

რეპროდუქციის ინდექსი
Arroyo-Marioli F, Bullano F, Kucinskas S, Rondón-Moreno C (2021) Tracking of COVID-19: A new real-time estimation using the Kalman filter. PLoS ONE 16(1): e0244474. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244474

სიმკაცრის ინდექსი
The Oxford COVID-19 Government Response Tracker (OxCGRT)

მობილობა (Facebook)
https://data.humdata.org/dataset/movement-range-maps

მობილობა (Google)
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/Global_Mobility_Report.csv

რეპლიკაციის კოდი
https://github.com/davidsichinava/covidinfo

პროექტის ავტორები
დავით სიჭინავა : @davidsichinava, ნიკა ნასრაშვილი : @nasrashvilin